Thẻ: World Cup

World Cup

(Kèo nhà cái)World Cup ở Nhật Bản diễn ra vào năm nào?

 wordpress  2023-01-02

Nhật Bản bắt đầu chuẩn bị đăng cai World Cup 1989. Sau những nỗ lực không ngừng, Nhật Bản và…