Bảng so sánh tỷ lệ cược chấp châu Á Kèo châu Á

 1. Phạm vi tỷ lệ cược thấp (tỷ lệ cược dưới 0,85)
  Tỷ lệ cược cực thấp dưới 0,75
  Tỷ lệ cược thấp 0,75-0,85
 2. Phạm vi tỷ lệ cược trung bình (0,86-0,95)
  Tỷ lệ cược thấp đến trung bình 0,86-0,90
  Tỷ lệ cược trung bình 0,91-0,95
  Tỷ lệ cược trung bình đến cao 0,96-1,009
 3. Phạm vi tỷ lệ cược cao (1,00-1,20 trở lên)
  Tỷ lệ cược cao 1,00-1,08
  Tỷ lệ cược cực cao từ 1,08 trở lên
Author: casino